Darmowa dostawa
Darmowa dostawa Paczkomat od 89,9 zł | kurier Standard od 119,9 zł*
 (*nie dotyczy zamówień zawierających wino)
Odstąpienie od umowy

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument  dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie   14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6. poniżej Regulaminu, i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie .

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu,

 2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Rozdziale I  ust. 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Rozdziale VII Odstąpienie Umowy Przez Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośredni związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji i o Działalności Gospodarczej

 

II. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Odstępując od Umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu na adres: ul. Tadeusza Śliwiaka 14a , 30-797 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej lub na numer rachunku bankowego wskazanego przez Kupującego drogą mailową.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Miejscowość, data……………………………………...

Imię i Nazwisko/Firma………………………………..

Adres zamieszkania…………………………………….

E-mail………………………………………………………….

Numer telefonu…………………………………………

Numer zamówienia……………………………………

Data odbioru zamówienia………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa:………….............

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy……………………………………………..………...

Zawartej dnia……………………………………………….

Dotyczącej następujących towarów:………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty:………………………………………………………………………………………...

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………………….

Na rachunek bankowy o numerze…………………………………………………………………..………

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium