Darmowa dostawa
Darmowa dostawa Paczkomat od 89,9 zł | kurier Standard od 119,9 zł*
 (*nie dotyczy zamówień zawierających wino)
Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej i bloga:

https://sklep.athina.com.pl/

dalej „Serwis Strony”

oraz sklepów internetowych pod nazwą:

https://sklep.athina.com.pl/

https://www.facebook.com/FSS-Firmowy-Sklep-Spożywczy

dalej „Sklep” lub „Sklepy”

oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

 

SPIS TREŚCI 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§2 DEFINICJE 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA? 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? 

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? 

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA? 

CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH? 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? 

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? 

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE? 

§4 FORMULARZE 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 

§6 TECHNOLOGIE 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

§8 ZGODA NA COOKIES 

§9 LOGI SERWERA 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na:

 https://sklep.athina.com.pl/

https://www.facebook.com/FSS-Firmowy Sklep Spożywczy

 1. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest GREEK TRADE sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14, NIP: 679 000 50 92 REGON 350551849, KRS 0000149645, BDO 000028411.

 2. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Greek Trade Sp. z o.o. ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,

 • poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,

 • telefonicznie: +48 12 3452065.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności,
  a każdego Użytkownika Serwisu Strony i Sklepów obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Serwisu Strony i Sklepów poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Data publikacji znajduje się na końcu tekstu.

§2 DEFINICJE

Administrator - Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14,
(30-797) Kraków,

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Serwisie Strony i w Sklepach i korzystający z nich.

www.sklep.athina.com.pl

Serwis Strony i/lub Sklep – strona internetowa, blog i sklepy internetowe znajdujące się pod adresem:

 https://sklep.athina.com.pl

https://www.facebook.com/FSS-Firmowy-Sklep-Spożywczy

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiadomości w email, za pośrednictwem których Administrator informuje o produktach, wydarzeniach, usługach, promocjach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części.

Profil Klienta – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające zarządzanie kontem Użytkownika w tym dostęp do historii logowania do konta, historii zakupów, statusu złożonych zamówień, rodzaju udzielonych zgód oraz dokonywania modyfikacji danych do logowania.

Formularz lub Formularze – miejsca na Serwisie Strony, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU STRONY?

Dane osobowe Użytkownika na Serwisie i w Sklepach Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi sprzedaży lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 3. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi sprzedaży w Sklepie— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 4. kontaktu mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi sprzedaży w Sklepie— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 5. kontaktu mailowego w celu przedstawienia oferty, udzielenia rabatu lub informowania
  o promocjach Administratora
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

 10. analitycznym i statystycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników i ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług);

 11. w celu zapewnienia użytkownikom funkcjonalności Sklepu w szczególności: możliwości logowania i utrzymania sesji Użytkownika na każdej kolejnej Stronie Serwisu, dzięki czemu przykładowo Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Strony wpisywać loginu i hasła— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy.

 12. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do preferencji Użytkownika za pośrednictwem plików cookies, które rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlić stronę  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości marketingu bezpośredniego),

 13. zarządzania Serwisem Strony i Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności moderacji treści komentarzy Użytkowników);

 14. umożliwienia zamieszczenia przez Użytkownika opinii o produktach oraz jakości obsługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

 15. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 16. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą: FSS Firmowy Sklep Spożywczy, Athina Delikatesy, konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika Firmowy Sklep Spożywczy Athina Delikatesy oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą Firmowy Sklep Spożywczy, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych). 

 17. Umożliwienia zamieszczania przez Użytkownika komentarzy komentowanie na Serwisie Strony wpisów blogowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy).

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem
  – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
   

 2. Podczas wizyty na Serwisie Strony, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości Serwisu Strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem Strony, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?

 1. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 1. prawo dostępu do treści jego danych, 

 2. prawo do przenoszenia danych, 

 3. prawo poprawiania danych, 

 4. prawo sprostowania danych, 

 5. prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

 6. prawo ograniczenia przetwarzania danych:

 1. jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość;

 2. jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce, aby zostały usunięte;

 3. jeżeli okaże się, że dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 

 3. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują
  w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłamy do treści RODO.
   

 2. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi związanej
  z przetwarzaniem przez danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora
  za pomocą sposobów podanych w paragrafie 1 Polityki Prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni
  od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.
   

CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 2. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych
  na Administratora.

 3. Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych. 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych. 

 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpiły do programu Privacy Shield
  i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. 

 3. Link do listy podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”: https://www.privacyshield.gov/welcome 

 4. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie
  z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,

 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu
  do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO -
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies
  i administrowania Serwisem Strony Administratora,

 7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się
  z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości
  od Administratora.

 1. Każdorazowo koniec okresu przechowywania danych przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Serwisie Strony mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony inne niż będące własnością Administratora. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

 1. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage #FSS Firmowy Sklep Spożywczy #Athina Delikatesy Online (dalej jako Fanpage) jest Greek Trade sp. z o.o.

 2. Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania
  i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania
  do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

 3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

 4. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane Fanpage. 

 5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook
  i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage
  na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów albo obroną przed roszczeniami. 

 7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie
  do kontaktu poza portalem Facebook. 

 8. Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

 9. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

 10. Portal Facebook stosuje zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych określa portal Facebook.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

 2. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy usług informatycznych, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Podmioty, którym mogą być przekazywane dane osobowe takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi reklamowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa,
  w szczególności przez RODO.

 2. Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom:

 1. Infomex Sp. z o.o. ul. Wesoła 19b, 34-300 Żywiec,

 2. Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

 3. InPost ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

 4. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np., informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się: poprzez:
  e-mail: iod@greektrade.com.pl, telefonicznie: +48 12 3452065, listownie: Inspektor Ochrony Danych, Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków.

 CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika
  w rozumieniu RODO. 

 2. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc
  w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Serwisie Strony. 

 3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – do zapisania się do Newslettera niezbędne jest utworzenie Profilu Użytkownika i zapisanie się do listy subskrybentów.

 1. Użytkownik, w celu zapisu jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi zaznaczyć pole zgody w swoim Profilu Użytkownika

 2. Po dokonaniu zapisu w Profilu Użytkownika, użytkownik musi potwierdzić prawidłowość adresu e maili poprzez klikniecie w przesłany odnośnik.

 3. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na urządzenia końcowe Użytkownika. 

 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in.
  do informowania o produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora
  Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.
   

 5. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody
  na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili
  jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Formularz kontaktowy - umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 1. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

 1. Formularz zamówienia w Sklepie Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

 1. Są to głównie: imię, nazwisko, adres odbiorcy, adres e mail, numer telefonu, ewentualnie: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy, adres do doręczeń. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w Sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła
  i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych
  z zamówieniem. 

 2. Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa m.in. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur). 

 1. Formularz rejestracyjny założenia Profilu Klienta (konta) w Sklepie internetowym – w celu założenia Profilu Klienta Użytkownik powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, oraz ewentualnie adres siedziby firmy, NIP, a następnie ustanowić hasło. 

 1. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie Sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w Regulaminie. 

 2. Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

 3. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

 4.  Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Serwisie Strony nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Serwisie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

 2. Wszystkie treści umieszczone na Serwisie Strony stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, wizuale, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości
  lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej. 

§6 TECHNOLOGIE

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Serwis Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie pod kątem potrzeb użytkowników odwiedzających.

 2. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
  o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie Strony.

 3. Pliki cookies przeznaczone są do zwiększenia funkcjonalności Serwisu Strony.

 4. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony.

 5. Operator wykorzystuje te pliki w kilku celach, w tym do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu Strony, dzięki czemu Użytkownik przykładowo nie musi na każdej podstronie Serwisu Strony wpisywać loginu i hasła,

 2. dopasowania zawartości strony Serwisu do preferencji Użytkownika, za pośrednictwem plików cookies, które rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Serwis Strony,

 3. tworzenia statystyk, dzięki którym możemy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Strony korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego zawartości i funkcjonalności,

 4. dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook).

 1. W ramach Serwisu Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

 2. stałe” („persistent cookies”): Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W ramach Serwisu Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, np. dla usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, niezbędne jest stosowanie uwierzytelniających plików cookies,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 3. wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania
  z Serwisu,

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające przechowywanie wybranych przez Użytkownika ustawień, personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie języka lub regionu, czcionki, wyglądu Serwisu Strony, które wybrał Użytkownik.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszego Serwisu Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza).

 1. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu Strony do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy Serwisu Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać nasz Serwis Strony - zawartość, strukturę i wygląd.

 2. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Serwisu:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Serwisu Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). 

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisu Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił
  na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Serwis Strony.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Serwisu Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906. 

 1. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając z Serwisu Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

 1. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Serwisie Strony treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo. 

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. 

Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz Serwis Strony lub nie odtwarzaj danych treści na Serwisie Strony. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści. 

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych. 

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego
  z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Strony i utrudnić jej funkcjonowanie. 

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES

 1. Podczas pierwszego wejścia na Serwis Strony musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisu Strony. Korzystanie z Serwisu Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Serwis Strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić te ustawienia w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczne korzystanie z “cookies”, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
  są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:

-   w przeglądarce Internet Explorer

[link]

-   w przeglądarce Mozilla Firefox

[link]

-   w przeglądarce Chrome

[link]

-   w przeglądarce Safari

[link]

-   w przeglądarce Opera

[link]

Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

§9 LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis Strony.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
  i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Logi serwera służą do administrowania Serwisem Strony, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2020 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium